Tre Kronor Advokatbyrå kan hjälpa ert bolag med att ingå exempelvis ett samarbetsavtal med er samarbetspartner, ett uppdragsavtal, ett leverantörsavtal, ett kreditavtal med en bank eller en investerare, ett licensöverlåtelseavtal, ett franchisingavtal eller till exempel ett sekretessavtal med en framtida samarbetspartner.

Våra jurister är vana vid att upprätta kommersiella avtal i ägarledda bolag eller på uppdrag av bolagsjurister i utländska storbolag som är börsnoterade på utländska börser. Vi kan självfallet hjälpa ditt företag i avtalsförhandlingarna med en framtida samarbetspartner om ni önskar.

Driver du en start-up eller har du precis blivit aktieägare i ett nystartat bolag kan vi hjälpa dig i din egenskap av privatperson eller ägare av ett av ägarbolagen med att upprätta aktieägaravtalet och företräda dig i avtalsförhandlingarna om detsamma.

Ett aktieägaravtal brukar ha ett skelett som är utformat utefter branschpraxis och modifieras beroende på ägarförhållandena eller hur mycket en viss investerare har investerat i bolaget. Ett välskrivet kompanjonsavtal ska förebygga tvister och förutse aktieägartvister. Våra jurister har erfarenhet av att upprätta aktieägaravtal och biträda i infekterade aktieägartvister som är en värdefull insikt vid upprättandet av aktieägaravtal. Vi kan därför se till att just ditt aktieägaravtal förebygger eventuella tvister och redan från början gör att ditt aktieägande med din kompanjon blir en bra affär från början till slut.

Vill du eventuellt bli aktieägare i ett bolag eller är du anställd i ett företag vars affärsidé du tror på? Vi har erfarenhet av olika incitamentsprogram som warranter, avtalsoptioner och teckningsoptioner. Vi kan därför upprätta avtal i alla dessa situationer när du i framtiden ska bli aktieägare.

En avtalsoption är ett avtal med en aktieägare om att du i framtiden har rätt mot ett förutbestämt belopp köpa dennes aktier. En teckningsoption är aktiebolagsrättsligt institut och det innebär att innehavaren av en teckningsoption har rätt att i framtiden köpa nyemitterade aktier. En warrant utfärdas av ett värdepappersinstitut, men liknar en teckningsoption. Vi kan hjälpa dig i samtliga situationer.

Vill ditt bolag låna pengar från en svensk bank, ett svenskt kreditinstitut eller få likviditet genom factoring? Vi kan hjälpa dig att upprätta kreditavtalet eller factoringavtalet med factoringbolaget.

Vi anser att ett väl skrivet avtal inte bara ska spegla er överenskommelse utan en domare i allmän domstol ska inte behöva mer än själva avtalet för att förstå hur denne ska döma i en eventuell tvist. Avtalet ska också förebygga tvister och förebygga risksituationer.

Genom att vara noggrann i språket och tänka på alla möjliga scenarier som en del av avtalsskrivandet kan vi hjälpa dig eller ditt bolag med upprättandet av det avtal du efterfrågar.