Tre Kronor Advokatbyrå kan hjälpa dig om du vill sälja dina aktier i ett fåmansbolag eller i ett mellanstort privat aktiebolag. Vi kan också hjälpa dig att köpa aktier i ett företag eller ett helt aktiebolag. Vill du sälja eller köpa tillgångarna i ett bolag i en inkråmsaffär kan vi upprätta köpeavtalet efter en besiktning av varorna och hjälpa till med traderingen av tillgångarna. Från att du har hittat en köpare eller ett bolag du vill köpa agerar vi rådgivare till dig som dina advokater vare sig det är en interntransaktion där företagsöverlåtelsen sker genom en avräkningsnota eller en mer komplicerad transaktion där det behövs ett längre aktieöverlåtelseavtal. Vi biträder dig genom hela processen från finansieringen, due-diligencearbetet med upprättandet av en due-diligencerapport, upprättandet av aktieöverlåtelseavtalet, avtalsförhandlingen, signeringen av avtalet och med tillträdet där betalning sker och eventuella aktiebrev traderas till köpare.

Ett aktiebrev är ett värdepapper som representerar ditt aktieägande i ett aktiebolag och utfärdas av styrelsen i kupongbolag. Kupongbolag heter just kupongbolag för att aktier tidigare bestod i ett aktiebrev med kuponger och kupongerna representerade utdelningen i aktiebolaget. Aktiebrev är fortfarande rättsligt det yttersta beviset på ditt aktieägande i ett kupongbolag. I många transaktioner används i dag ett förfarande där endast aktieboken uppdateras och många rådgivare anser att detta är tillfyllest. Vi rättar oss i de situationerna efter dina behov och önskemål.

Som allmänna affärsadvokater har vi lång erfarenhet av olika typer av lyckade transaktioner som tex. nyemissioner och apportemissioner där all bolagsrättslig dokumentation har upprättats av våra jurister. Tillsammans med köpeavtalet kan vi hjälpa dig att även upprätta aktieägaravtalet om det behövs i samband med företagsförsäljningen om de nya ägarna och du ska äga bolaget ihop. Vi har hjälpt små- och mellanstora bolag samt privatpersoner med försäljning av aktier. Vi har även hjälpt utländska bolag med att etablera sig i Sverige genom företagsförvärv.

Utöver att vi har medarbetare som är ledamöter av Sveriges Advokatsamfund och lyder under god advokatsed är Tre Kronor Advokatbyrås medarbetare advokat Martin Szydlowski rekommenderad av polska konsulatet som polsktalande advokat i Sverige. Vi kan därför säkerställa de juridiska delarna av din transaktion.

En klok nationalekonom brukade säga att en transaktion alltid ska ha två vinnare, säljaren och köparen, för att den ska vara lyckad.