Vilka är vi ?

Tre Kronor Advokatbyrås advokater är specialiserade inom allmän affärsjuridik med bred kunskap om olika delar av affärsjuridiken.

Tre Kronor Advokatbyrå

Tre Kronor Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med spetskompetens inom alla delar av den allmänna affärsjuridiken. Vi är vana vid att hantera komplexa ärenden varför vi kan erbjuda dig eller ditt bolag rådgivning i alla typer av affärsjuridiska ärenden. Eftersom vi är en liten advokatbyrå ger vi er den personliga servicen du eller ditt bolag förtjänar och vi är därför alltid lättillgängliga i syfte att kunna svara på just dina frågeställningar.

Verksamhetsområden

Tre Kronor Advokatbyrå har främst fyra verksamhetsområden:

Kommersiella avtal

Vi har specialistkompetens i att upprätta olika typer av kommersiella avtal.

Läs mer

Tvistelösning

Våra advokater och jurister är specialister på bl.a. tvistelösning.

Läs mer

Bolagsrätt

Vi har specialistkompetens i bolagsrättslig rådgivning och med bolagsformalia.

Läs mer

Obeståndsrätt

Våra advokater är förordnade som likvidatorer av Bolagsverket.

Läs mer